فرم درخواست کارگزاران ارائه خدمت به شرکتهای خلاق

۱- مشخصات کارگزار :

نام شرکت/مرکز/موسسه *
تلفن تماس *
-
مثال: شماره تلفن - کد استان
ایمیل *
نمابر
-
مثال: شماره نمابر - کد استان
آدرس سایت
نشانی
شناسه ملی *
تاریخ تاسیس *
مثال : 1397/5/20
شماره ثبت *
نوع شخصیت حقوقی *
نوع مالکیت *
استان و شهر محل استقرار دفتر مرکزی
دارای نمایندگی در سایر شهرها می باشید؟
نام شهرهای دارای نمایندگی:

۲- مشخصات مدیرعامل :

نام و نام خانوادگی مدیرعامل *
شماره ملی *
تلفن تماس ثابت
-
مثال: شماره تلفن - کد استان
تلفن همراه *
مثال : ۰۹xxxxxxxxx
تحصیلات و حوزه تحصیلی
ایمیل *

۳- مشخصات نماینده کارگزار :

نام و نام خانوادگی نماینده کارگزار *
سمت *
تلفن تماس ثابت
-
مثال: شماره تلفن - کد استان
تلفن همراه *
مثال : ۰۹xxxxxxxxx
ایمیل *

۴- نیروی انسانی :

تعداد پرسنل
تعداد پرسنل تمام وقت
تعداد پرسنل پاره وقت
تعداد پرسنل دارای مدرک کارشناسی
تعداد پرسنل دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا

۵- سوابق نیروی انسانی :

نیروهای کلیدی و فعال در حوزه زمینه ارایه خدمات

۶- حوزه فعالیت :

حوزه اصلی فعالیت شرکت *
حوزه های جانبی فعالیت شرکت
ذکر سایر عناوین خدمت

۷- شرح خدمات :

شرح خدمات ( مطابق با حوزه اصلی فعالیت )
تذکرات

تذکر ۱ : کارگزار می بایست عناوین خدماتی که ذیل حوزه ی اصلی فعالیت خود ارائه می نماید را در این جدول ارائه و آمادگی خود مبنی بر همکاری با دبیرخانه شرکت های خلاق را اعلام نماید.

تذکر ۲ : کارگزار باید به ازای هر یک از خدمات ارائه شده در جدول فوق، لیست حداقل ۳ سابقه فعالیت (لیست مشتریان عمده) را ارائه و اسکن قراردادهای منعقد شده یا به اتمام رسیده با مشتریان مذکور را در قالب یک فایل یکپارچه ی PDF یا ZIP در بخش فایل مستندات، پیوست نماید.

تذکر ۳ : کارگزار می بایست مطابق با خدمات مندرج در جدول شماره ۷، نوع همکاری خود با دبیرخانه ی شرکتهای خلاق به منظور ارایه خدمات به شرکتهای خلاق را مشخص نماید. (به طور مثال ارایه درصد مشخصی تخفیف به شرکتهای خلاق به ازای هر خدمت و ...)

تذکر ۴ : کارگزار می بایست میزان تعرفه ی هر یک از خدمات خود را متناسب با نوع همکاری (به طور مثال مشاوره تلفنی یا حضوری) در قالب کاتالوگ خدمات و یا موارد دیگر مشخص کرده و به دبیرخانه ارسال نماید.

تذکر ۵ : چنانچه در ارتباط با نوع همکاری، کارگزار خواستار ارائه توضیحات بیشتر به دبیرخانه می باشد، می تواند در قالب جدول شماره ۸ این توضیحات را ارائه نماید.

فایل مستندات خدمات (یک فایل PDF یا ZIP)

۸- توضیحات :

توضیحات مربوط به خدمات

۹- سایر مشخصات :

آیا عضو کریدورهای خدمات فناوری، پارک های فناوری، فن بازارها و یا انجمن های تخصصی می باشید؟
درصورت عضویت نام ببرید :

۱۰- مدارک و مستندات - خواهشمند است تصویر مدارک زیر را به پیوست ارائه فرمایید:

آگهی تأسیس
روزنامه رسمی آخرین تغییرات
گواهینامه ها، مجوزها مرتبط با فعالیت
رزومه و کاتالوگ خدمات
تقدیرنامه ها و افتخارات
اساسنامه شرکت
آخرین لیست بیمه
مدارک حسن انجام کار

توضیحات

- پس از بررسی مدارک کارگزار از طریق ایمیل و یا تلفن نتیجه به اطلاع کارگزار خواهد رسید.

- کلیه اسناد، مدارک و اطلاعاتی که از جانب متقاضیان که در اختیار دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و دبیرخانه به هیچ عنوان از آن¬ها بهره برداری نمی نماید.

- صحّت موارد و مدارک ارائه شده برعهده متقاضی بوده و مسئولیت کلیه عواقب احتمالی عدم صحت مدارک و موارد ارائه شده برعهده متقاضی می باشد.


تأییدیه اطلاعات *